Firma zapewnia fachową obsługę w zakresie:

Doradztwa

Udzielamy fachowych porad, opartych o wieloletnie doświadczenie, przy zakładaniu firm, których działalność oparta jest o:

KODEKS HANDLOWY

KODEKS CYWILNY

Księgowości

W ramach księgowości oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych:

KSIĄG HANDLOWYCH

KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OBSŁUGĘ RYCZAŁTU

Podatków

Rozliczanie wszystkich podatków z Urzędem Skarbowym:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /PDOP/

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /PDOF/

ROCZNE ZEZNANIA OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK VAT,

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY /PIT-28/

ZUS

Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Płac i kadr

Prowadzenie wszelkich spraw kadrowo-płacowych.

Zaległości

Wyprowadzamy zaległości dotyczące:

PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

PROWADZENIA KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRAWIDŁOWYCH NALICZEŃ PODATKOWYCH I ZUS-OWYCH